شرکت ایمن خزر شعله

آتش چیست؟

یکی از مهمترین نیازهای هر مکانی ، کپسول آتش نشانی است که اگر با این وسیله آشنایی کامل داشته باشیم می توانیم آتش را مهار کنیم

آتش نتیجه یک واکنش شیمیایی است که بین اکسیژن و یک نوع سوخت اتفاق می افتد. برای اینکهاین اتفاق بیفتد باید ماده سوختنی به حدی گرم شود که به دمای احتراق برسد 

و یا به عبارتی دیگر آتش واکنش شیمیایی است که مخلوطی از گازهای درخشان رخ میدهد،بطور معمول درخشش همراه گرما 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ایمن خزر شعله می باشد.